Han tar sine tilhørere med på vandringene uten hjelp av optiske virkemidler, animerte effekter eller anvisninger i stikkordsform til det han forteller.